اردیبهشت 3

خاله تاتی تولدت مبارک

 

الهی نمیری!


قلبماچشیطاننیشخندلبخندخندهفرشتهچشمکزبان

 

/ 5 نظر / 3 بازدید
دخترباران

الهی قربونش برم[بغل] وای که من چقدر دوستش دارم...[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][قلب][قلب][قلب][قلب][دست][دست][دست][دست][هورا][هورا][هورا][هورا]

آزاده

سلام عادله جان خوشحالم دوباره برگشتی

آزاده

راستی چرا خبرم نکردی[چشمک]

دخترباران

تولدت پیشاپیش مبارک[بغل][ماچ][زبان][قلب][چشمک][شیطان]

حسین

مبارکه ..مبارک[چشمک]