یارب تـــــو چنـــان کن کـــه پریشان نشوم

محتـــاج به بیگانـــه و خـــویشان نشـــــوم

بـــی منت خلق خـــود مــــــــرا روزی ده

تـــا از در تـــــو بر در ایشــــــان نشـــوم !


" ان الله یرزق ما یشاء بغیر حساب"

/ 2 نظر / 4 بازدید
سيدمهدي

با نام و ياد خداوند . سلام. خواهــــــــر گلم [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] آپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــا [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] [گل]خوشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ميشم بياي[گل]

آزاده

[گل][چشمک][گل]