آغاز هزار باره

امروز که پنج شنبه بود رفتم برای اولین کلاسم تو سروش. خدا رو شکر از استرس خبری نیود خب بعد از گذروندن 45 تا کلاس تو 4 سال نباید هم باشه. کلاس 5 نفره بود و خیلی خوب بود. دخترهای نوجوان بودن و مودب هم بودن. کلاس خیلی خوب گذشت و خدا رو شکر احساس می کنم اونها هم راضی بودن.

پی اس:

این هفتمین موسسه ایه که تدریس می کنم و نهمین جاییه که کار می کنم!!!!!!

/ 0 نظر / 23 بازدید