دکتر سید حسین مجتبایی،پزشک کودکی های الهه بود.عاشق الهه بود چون می گفت شبیه دخترش یاسمین هست،الهه هم عاشقش بود.دستش واسه الهه خیلی سبک بود،عباس رو خیلی دوست داشت... الهه که بزرگ شد،سه سال قبل،چند ماه قبل فوت رها،شنیدیم گرفتار سرطان ریه شده... 

خیلی روحیه شو حفظ کرد وتلاش کرد... 

ولی امروز،بالاخره به عناصر رویاهاش پیوست

یادت همیشه سبز است در خلوت خیالم...

/ 0 نظر / 27 بازدید