وقتی بغض تو گلوت پیجیده باشه چون تلخ ترین حرف دنیا رو شنیده باشی ، ماشین هم نداشته باشی بری توش گریه کنی، مجبور باشی در سطح شهر هزار تا کار انجام بدی تا برسی خونه و تو خونه هم نتونی گریه کنی، اون وقت چه گلی به سرت می گیری؟

الان من در اون وضعیتم

/ 1 نظر / 27 بازدید

باید صبر وتحمل کرد تا مشکل حل شود