شمع دل

امسال به لطف استاد، سالم تر از سال قبل به استقبال بهار می روم. این چند وقت را آنقدر شیرینی پختم و شمع درست کردم که حسابی دستم راه افتاد اما به تنهایی بسیار سخت است کام اینهمه آدم را شیرین کردن و در خانه ی این همه آدم شمعی روشن کردن. انشا الله شمع دل همه تان روشن و کام همه تان شیرین باشد... سال نو پیشاپیش بر همه مبارک

شکوه ها را بنه خیز و بنگر
که چگونه زمستان سر آمد
جنگل و کوه در رستخیز است...
ماه از تیره رویی در آمد

چهره بگشاد و چون برق خندید!

/ 1 نظر / 22 بازدید
وفا

ميدوني چرا تا اين حد خسته اي ؟ عادت داري كاري رو كه شروع كردي به بهترين نحو وبدون نقص به پاپان برساني من اين را در شمع هاي زيبايي كه با دقت زياد درست كردي فهميدم ، به احتمال قوي در پختن شيريني هم همينگونه اي مخصوصا نخود چي هاي تو حرف نداره ، بهرحال خسته نباشي اينها همه در آينده ان شاءالله به دردت ميخوره مثل انزلي رفتنت با اونهمه سختي ، تجربه ست ديگه .