در حاشیه رودخانه برفی 10

پیشترها ارمغان اینجا رو به آکواریوم یا دنیای دیگر تشبیه کرده بود چون تجربه های بسیار وسیع و متفاوتی داشته و داره.... برای من اما مثل یه مسیر قطار یا ترن یا تراموا هست. از همون هایی که هر روز سوار می شیم... : یه بهایی بپرداز، سوار شو، سریع یه جا پیدا کن و بشین. یه نگاه به دور و برت بنداز... مراقب بلیط و کیفت باش....کله تو ببر تو موبایلت و ببین کی ها احوالتو پرسیده ن... بعد گاهی سرتو بلند کن و ببین چند ایستگاه مونده... و بعدش بموقع پیاده شو...نه، شاید خیلی مونده باشه و اما
شاید ایستگاه تو، آخرین باشه...
نمی دونم ایستگاه من چندمینه....

/ 0 نظر / 43 بازدید