بریم فیلم بخریم

 

فیلم نما دات آی آر

 البته زیرنویس فارسی نداره ها!

گفته باشمنگران

خب به من چه که

فیلتره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نفهمیدم ، چی گفتی؟؟؟؟؟؟؟؟عصبانی

/ 3 نظر / 4 بازدید
دخترباران

[نیشخند]