کرال سینه

ترم دو فردا تموم می شه کرال سینه هستم و نفس گیریش که واقعا نفس گیره. اینجا نقطه ایه که بعضیا استپ می کنن و یا کند می شن . می گن سخته و من یاد نمی گیرم. چند نفر رو میشناسم که همینجا ول کردن. اما ول کردن برای من معنی نداره. هر روز کلی جون می کنم و آب می خورم اما باید بتونم. اونقدر تمرین می کنم که بتونم. نشد نداره و من تا آخرش می رم! مره گیدی عادله!

/ 1 نظر / 78 بازدید
همایون

عالیه تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]