در حاشیه رودخانه برفی 7

آقا وقتی نمی شه ، نمی شه دیگه! حالا تو خودتو بکش! نمی شه!

حکایت ماست با مدرسه زبان الهه خانوم که جا نداره و می گه ترم بعد بیاین. حالا ترم بعدش ما کجاییم؟ ایران! میگن حتی اگه جا هم باشه نمی شه چون دوره مون شش ماهه س و شما می خواین دو ماه بمونین و بعد نصفه بذارین برین و دوباره برگردین و دولت هم برای این دوره ها به هر شاگرد فقط یه بار فاند می ده! خب گفتیم باشه

رفتیم مدرسه عادی، می گه باید بچه بره مدرسه زبان و بعدا بیاد اینجا.می گیم خب مدرسه زبان که جا نداره، می گه من دیگه نمی دونم.

میریم موسسات زبان خصوصی، می گن باید لولهای پایین تر از کلاس هشتمی ها بشینه تا بتونه به هم سالهاش سریعتر برسه، حالا الهه خانوم می گه نه که نه . مگه دیوونه م برم با کوچکتر از خودم بشینم؟

فعلا که داریم واسه امتحان ایین نامه می خونیم

/ 0 نظر / 31 بازدید