من بیهوده میخواهم،از یاد تو بگریزم

ای همه هستی من از مهر تو لبریزم

 

                     تو دریای من هستی،هرگز از خود مرانم

                     من ساحلی غریبم،باید با تو بمانـــم

 

 

                                            بی تــــــو،چون کویر تشنه ی آبـــــم

                                            بر موج هستی چون حبابـــــم

                                            بی قرارم و بیتابــــــم

 

 

                                                           بی تو،چون کتاب بسته ای هستــــم

                                                           شاخه ی شکسته ای هستــم

                                                           عابر خسته ای هستم

 

"به یاد استاد محمد نوری عزیزم"

 

که نغمه ای نو و ماندگار در زندگی من نواخت