الهه جون ، جمعه قبل از من متن اسماء الحسنی رو خواست.

و من به یاد روزهای دبیرستان و گروه تواشیح و اونهمه خاطره ی قشنگ،

از حفظ براش نوشتم.

اونم یک دور خوند و حفظ  شد.

خدایا شکرت.

می شه همیشه در پناه خودت داشته باشیش؟

فرشته