گر خردمند از اوباش جفایی بیند

تا دل خویش نیازارد و در هم نشود

 

سنگ بدگوهر اگر کاسه ی زرین بشکست

قیمت سنگ نیفزاید و ، زر کم نشود

 

پی نوشت: سعدی جون خدا رحمتت کنه. یه کم دعا کن این اوباشی که دور و برم رو گرفتن مثل دایناسورها یه هو منقرض شن!

بلا نسبت کلیه دوستان محترم - اوباش مذکور جزء وبلاگی ها نیستن، یه گروه جن آدم نما هستن که سم ندارند متاسفانه تا بتونی از آدم تمیزشون بدی به قران راس می گم

کسی هست که اسم بدم جنازه تحویل بده؟؟؟؟؟؟ناراحت

 

 

حالا یکی بگه که من در مقابله با اجنه چه باید بکنم؟

1.بسم الله بگم

2. یه سنجاق قفلی با خودم داشته باشم

3. پیششون کلاس خصوصی برم

4. به یه دوره فشرده ی ساده اکتفا کنم