حالا تو تا نمیری کسی نمیاد حالتو بپرسه که.

( آخخخخه چقدر مرده ی خوبی بود!)

حالا بمیر...

حالا زنده هم که بودی کسی رو نداشتی تا براش فریاااااااااد بزنی که!

پس برو بمیر لطفا!

با احترام:

خودم