ننه الیزابت سلام،

"قند و نبات آورده بیدیم

نوه تانه برده بیدیم!"قهقهه

ایشالله عروسی نتیجه، نبیره و حتی کلثوم و خدیجه ت رو هم ببینی( از تو بعید نیست ، تو که فسیل قرنی؛ با هزار تا رییس جمهور امریکایی عکس داری)خنده

ببین ، نذاری این این یکی رو هم دق مرگ کنی و آرزوی ملکه شدن به دلش بمونه ها! دخترت دایانا که هنوز دستش از قبر بیرون مونده!

پاشو برو به منزل آخرت . اونجا کاخ هاش بهتر بیده! ( حرف گوش کن. بریتانیا نیاز به تنوع داره!)نیشخند

ضمنا لطف کن با تازه عروست خوب تا کن . کاری نکن پشیمون بشه مثل سیندرلا فرار کنه بره. غلط نکرده اومده عروس شماها فیس و افاده ای های nose up شده!فرشته

( البته اون بوسه ی سلطنتی سنت شکنانه اصلا کار درستی نبود( بی تربیت ها!)

 

تی جانه قوربان

 

و با تقدیم یک سری گل ارزان قیمت سلطنتی

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا

تشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویقتشویق